Svårförklarligt 1

Fick faktiskt Stonehenge-texten inskickad innan jag gick och lade mig i söndags, hurra. Nämnde givetvis Rishi Sunak i den och LibreOffice Writer föreslog hjälpsamt korrektionen ”Sunkhak”. Billig jävla humor på nivån Ansiktsburk, Hatten är din eller Daler och det hemliga vapnet från millennieskiftet – antagligen har du sett eller hört någon av dem i en högstadie-/gymnasiedatasal om du är av en viss ålder – men nog skrattade jag spontant för det.

Egentligen tänkte jag meddela att jag kommer explodera om något inte stryker på foten denna vecka, så det kommer kort och gott komma en svårförklarlig bild per dag vid middagstid finsk tid resten av veckan. Borde egentligen ha gjort en liknande manöver vid åtminstone ett tillfälle, och att jag vägrade fick inte trevliga följder, men nu har jag lärt mig.

På tal om brittiska politiker börjar vi med denna.