Hilma

Snöade in mig på fetter igår. Började med margarin på Wikipedia och betade mig genom alla möjliga sorters oljor. Linfröolja som är exoterm när den oxiderar och benägen att självantända med tillräcklig area, brände upp många våningar i ett höghus i Philadelphia år 1991. Hur en mangokärna ser ut inuti, och att man kan utvinna fett från innandömet. Hampoljans omega-3-innehåll. Utfasningen av transfetter i västvärlden.

Går igång på sånt, alltså. Givetvis slutar wikisessionen med Hilma af Klint, den svenska konstnärinnan och mystikern.

Denna målning. Denna.

Hilma af Klint. Svanen, no. 16 (1915)

Oj, oj, oj. Vet inte ens vad jag känner.

Fler av hennes verk hittas här.